قیمت مسکن سال 93

حباب قیمت مسکن در راه

حباب قیمت مسکن با توجه به نظر کارشناسان مسکن ممکن است رخ دهد. به بیان دیگر قیمت خانه شاید جهش افزایش نداشته باشد، اما به دلیل افزایش قیمت خدمات ساختمانی و تورم موجود، امکان افزایش قیمت خانه به شکل حباب قیمت مسکن وجود دارد.  به گزارش مسکن نیوز – اخبار […]

ادامه خبر...

توسط عمار پورصادق